Indianerstammer

 

 

 

Nord-Amerikanske indianerstammer er urbefolkning på det amerikanske  kontinent. Stammer fra de steinalderfolkene som innvandret fra Asia, kanskje så tidlig som 40 000 år siden og senere innvandringsbølger. En del indianere var jegere og fangstfolk, men flertallet livnærte seg av jordbruk. I Nord-Amerika var det på det meste over 2000 stammer. Mange av dem inngikk i større forbund, f.eks. irokeserforbundet og siouxforbundet. Prærie-indianere (bisonjakt) bl.a. sioux, østlige skog-indianere. (jordbruk) bl.a. irokeserne, nordlige skogindianere (jakt og fiske), NV-kyst-indianere (fiske og sanking) bl.a. kwakiutl, platå-indianere (sanking, jakt og fiske), SV-indianere (jordbruk med kunstig vanning, sauehold) bl.a. pueblo, navaho. Den europeiske innvandringen førte til en omfattende sosial og økonomisk undertrykking av indianerne, til folkemord og til ødeleggelse av forutsetningene for indianernes kultur og livsform. I Nord-Amerika ble de tvunget sammen i reservater. På 1800-tallet forsøkte de å reise motstandskamp, siouxene under ledere som Sitting Bull og Crazy Horse, apasjene under ledelse av Geronimo, men ved massakren ved Wounded Knee 1890 ble det satt et blodig punktum for indianerkrigene.

 

 

  1. Abenaki
  2. Apache
  3. Arikara
  4. Arapaho
  5. Blackfeet
  6. Buffalo Bull
  7. Caddo
  8. Catawba
  9. Cherokee
  10. Cheyenne
  11. Chippewa
  12. Chickasaw
  13. Choctaw
  14. Comanche
  15. Crow
  16. Creek
  17. Delaware
  18. Elwha Klallam
  19. Flathead
  20. Hawaiians
  21. Hidatsa
  22. Ho-Chunk eller Winnebago
  23. Ioway
  24. Iroquois
  25. Kialegee
  26. Makah
  27. Mandan
  28. Mashuntucket
  29. Menominee
  30. Miccosoukee
  31. Miwok
  32. Maricopa
  33. Modoc
  34. Mohawk
  35. Mohegan
  36. Muckleshoot
  37. Navajo
  38. Ojibwe
  39. Oglala
  40. Oneida
  41. Otoe Missouria
  42. Ottawa
  43. Passamaquoddy
  44. Pawnee
  45. Penobscot
  46. Potawatomi
  47. Powhatan
  48. Quapaw eller O-Gah-Pah
  49. Quileute
  50. Quinault
  51. Pima
  52. Pueblo
  53. Seminole
  54. Seneca
  55. Sioux
  56. Spokane
  57. Thlopthlocco
  58. Tohono O'odham
  59. Tonkawa
  60. Tulalip
  61. Tunica Biloxi
  62. Ute
  63. Quassarte
  64. Washoe
  65. Wichita eller Kitikit-ees
  66. Yakima eller Yakama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buy IhkasKinne, Siksika Blackfeet Chief at Art.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back Fat

Buffalo Bull

 

 

 

 

 

 

KiOnTwogKy

“Corn Plant”

Seneca

 

 

 

 

 

Elder

 

 

 

 

 

 

NeOMonNe

Ioway

 

 

 

 

 

 

 

YoholoMicco

Creek

 

 

 

 

 

 

IhkasKinne

Blackfeet

 

 

 

 

 Ma-ca-tai-me-she-kia-kiak

"Black Sparrow Hawk"

Blackhawk

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden