Stanislav Kiriletz

Stefan Kiriletz er russer og bosatt i Tyskland. Russiske modellbiler er både hobby og en liten ekstrainntekt, og i tillegg er han levende opptatt av russisk bilhistorie. Spesielt historien fra før revolusjonen i 1917. Det meste av det som er skrevet om disse tidligere kjøretøyene på disse sidene, er hentet fra Stanislav Kiriletz eller en annen kunnskapsrik russer, Andrej Bogomolov.
De aller første motorkjøretøyene kom til Russland omtrent samtidig som i resten av Europa, og en rekke ulike typer fantes representert. Både kjøretøyer som var konstruert og bygd i Russland, kjøretøyer som var bygd på lisens fra europeiske fabrikanter, og importerte kjøretøyer. Det største problemet var som oftest vegene. Det var i hovedsak bare byene som var farbare med motorkjøretøy, og store deler av landet hadde en lang vintersesong der vegene var igjensnødd. Tsar Nikolai II var blant dem som var glad i flotte biler, og som ergret seg over den lange vinteren. Sjefen for tsarens garasjer, franskmannen Adolphe Kegresse, satte seg fore å gjøre noe med dette, og utviklet lette halvbelter som kunne erstatte bilens bakhjul, også på personbiler. Forhjulene ble erstattet med ski. Etter revolusjonen flyttet Kegresse tilbake til Frankrike, der han utviklet lignende systemer for Citroën. Slike Citroën halvbeltebiler har også vært brukt i Norge.
Kontaktadresser til Stanislav Kiriletz finner du nedenfor, og han hører gjerne fra dere, enten det gjelder modellbiler eller russisk bilhistorie.

Stanislav Kiriletz is born in Russia, and now living in Germany. Scale models from Russia is a hobby, as well as a small extra income, and additionaly, he is very interested in Russian car history. Especially the cars from the tsar period, before the revolution of 1917. Most of what is written about these early Russian vehicles on these pages comes from Stanislav Kiriletz, or from another Russian enthusiast, Andrei Bogomolov.
The first motor vehicles came to Russia about at the same time as in the rest of Europe, and a number of different types were presented. Vehicles  constructed and built in Russia, vehicles built under license from other European manufacturers, and imported vehicles. The biggest problem were very often the road conditions. Only the cities had proper roads for motor vehicles, and large parts of the country had a long winter, with no driveable roads at all. The tsar himself, Nicolai II, was a great enthusiast of motor vehicles, and not very fond of the long winters  which prevented him from using his cars. The manager of his garages, Adolphe Kegresse, a frenchman, decided to do something about this, and constructed half-tracks that where light enough to replace the rear wheels, even on passenger vehicles. The front wheels where replaced by skis. After the revolution, Kegresse moved back to France, where he continued to work on half-tracks, now as an employee with Citroën. The Citroën Kegresse half-track vehicles have been used in Norway as well.
Stanislav Kirilietz' adresses are found below. Please get in touch, whether it is about scale models, or the early Russian car history.

 

  GAZ 21B fra/from Kherson Models
 

NAMI-1 fra/from ALF
 

KrAZ 256B fra/from Kherson Models
 
Last ned et Word-dokument med oversikt over de modellbilene som Kiriletz tilbyr, eller besøk web-siden hans: http://www.kiriletz.de

Download a Word-document with an overview of scale models available, or visit his web site:
http://www.kiriletz.de


Tilbake til hovedsiden (Back to main page)