Musikklaget "Lurlåt"
Startsiden Bildearkiv


Reitankonsert -07
Les Moviecals-06
Maispilling -06
Beatleskveld -05
17. mai -05
SS-Lurbåt -04
Jorden rundt
Blanke messingen
Sesongavslutning-03
Musikalske blinkskudd-03
17. mai -02
Kirkekonserter -02
50-årsjubileum-00
Leka 1987
Glimt fra arkivet

RETUR
TIL
HOVEDSIDEN
Kirkekonserter 2002

Kirkekonserter i
Sakshaug kirke 15.2. 2002 kl. 19.00
Selbu kirke 16.2. 2002 kl. 16.00
Bilder
Musikklaget Lurlåt med Heidi Granlund som solist.

Kirkekonserter med Musikklaget Lurlåt

Musikklaget Lurlåt har brukt mye av tiden det siste året på å forberede en skikkelig kirkekonsert. Nå er tiden inne: Den første konserten vil de holde på hjemmebane, i Sakshaug kirke fredag 15. februar, mens den andre er lagt til Selbu kirke dagen etter, lørdag 16. februar.

Når konsertstedene skulle bestemmes, var førstevalget klart, ettersom Sakshaug kirke er kjent som et godt konsertlokale også utenom kommunens grenser. Så gjalt det å finne enda en kirke, i passende avstand, passelig stor, og som var ledig på konsertdagen. Etter mange telefoner og forespørsler til musikkvenner omkring i Trøndelag, landet de på Selbu kirke! Når det først var bestemt, var det også lett å få førstehånds kjennskap til kirka, ettersom organisten i Inderøy, Siv Anette Lorentzen, kommer fra Selbu.

Musikklaget Lurlåt stiller med to sangsolister på konsertene. Korpsets egen Renate Roel er den ene, og den andre er distriktsmusiker Heidi Granlund, som blant annet er kjent for sitt samarbeid med DDE. Initiativtaker til kirkekonsertene er korpsets faste dirigent gjennom mer enn 25 år, Per Skogset.

Programmet spenner vidt og kjennetegnes ved at musikken er publikumsvennlig. Noe er av eldre dato, slik som Händels "Water Music" og "Music for the Royal Fireworks", videre litt fra Dvoráks "Fra den nye verden". Av litt nyere dato er Gershwins "Summertime" som blir fremført med sangsolist i likhet med utdrag fra "Sofies verden". De kjente sangene "Vitae Lux" og "Tir n'a Noir" blir også å høre. Kort sagt: Litt for enhver smak.


Vellykket gjennomføring av konsertene
Ved konserten i Sakshaug kirke møtte et par hundre tilhørere opp, og det synes vi var bra. Flere ga uttrykk for at de syntes det var en flott konsert.
Ved konserten i Selbu kirke hadde vi ikke de store forventningene til publikumstilstrømningen, og dette slo da også til: I underkant av ti personer møtte opp i tillegg til våre "medbragte" publikummere, og det syntes lokalavisa Selbyggen var for ille, for de hadde en meget rosende omtale av konserten.
Den etterfølgende middagen på Rica Hell Hotell forløp uten uforutsatte innslag, og så for vi heim og alle syntes . . . . osv.


Kirkekonserter vinteren 2002

Solist med Lurlåt under kirkekonsertene vinteren 2002: Heidi Granlund.
Konsertene ble holdt i Sakshaug kirke fredag 15. februar og i Selbu kirke lørdag 16. februar.


Kirkekonsert i Selbu kirke 2002

1. rekke fra venstre: Marit S. Franssen, Liv Haga Volan, Jorid M. Melhus, Renate Roel.
2. rekke fra venstre:  Åmund Fornes, Arnstein Werstad, Kristin Skogaker, Fennegje
Benedictus, Svein Tore Werstad.
3. rekke fra venstre: Sissel Vist, Mona V. Ferstad, Sissel S. Våset, Ivar Værdal, Ivar Bjerkan.
4. rekke fra venstre: Arne Alstad, Ole Øystein Skogset.
Foto: Ivar Nøvik


Kirkekonsert i Selbu kirke 2002

1.rekke: Anne Granlund, Oddrun Fiskum, Karin Vist.
2.rekke: Aud Dahl, Håkon Dahl, Sverre Dahl, Liv Knudsen, Reidar Sundal.
3.rekke:  Berit T.Benum, Kai Arild Indgul, Vigdis O. Forr, Arvid Heistad, Geir Joar Werstad.
4. rekke: Gunnar Bjerkan,  Knut Olav Forr, Dagfinn Werstad.
Foto: Ivar Nøvik

Kirkekonsert i Selbu kirke 2002

1. rekke: Anne Granlund, Oddrun Fiskum, Karin Vist, Kirsti R. Teveldal, Atle Neergård.
2. rekke:  Håkon Dahl, Sverre Dahl, Liv Knudsen, Reidar Sundal, Jostein Kjøstad,
Kristin D. Taraldsen,  Hanne S. Franssen.
3.rekke: Geir Joar Werstad, Torgeir Werstad, Hanne Sivertsen Solem, Astrid Røvik.
4.rekke: Ketil Granlund, Jan Harald Skagen, Kåre Granlund.
Foto: Ivar Nøvik


Kirkekonsert i Selbu kirke 2002

1.rekke fra venstre: Ivar Nøvik, Marit S. Franssen, Liv Haga Volan, Jorid M. Melhus, Renate Roel.
2. rekke fra venstre:  Hanne S. Franssen, Åmund Fornes, Arnstein Werstad,
Kristin Skogaker, Fennegje Benedictus, Svein Tore Werstad.
3 rekk fra venstre:Mona V. Ferstad, Arne Alstad, Ivar Værdal, Sissel S. Våset, Ole Øystein Skogset Ivar Bjerkan.


Kirkekonsert i Selbu kirke 16.2. 2002


1. rekke: Steinar Grønn, Heidi Granlund, Per Skogset, Renate Roel.
2. rekke: DagfinnWerstad,Anne Granlund, Mona V. Ferstad, Kirsti R. Teveldal, Sissel Vist, Berit T. Benum,Astrid Røvik, Sissel S. Våset, Ivar Nøvik
3. rekke: Ole Anton Vist, Kristin D. Taraldsen, Liv Knudsen, Karin Vist, Liv H. Volan, Hanne S. Franssen, Kristin Skogaker, Aud Dahl. Arne Alstad, Jostein Kjølstad.
4. rekke: Gunnar Bjerkan, Fennegje Benedictus, Hanne Sivertsen Solem, Oddrun Fiskum, Marit S. Franssen, Jorid M. Melhus, Håkon Dahl, Arvid Heistad, Åmund Fornes.
5. rekke : Ketil Granlund, Torgeitr Werstad, Knut Olav Forr, Ivar Værdal, Vigdis O. Forr,Sverre Dahl, Kai Arild Indgul, Kåre Granlund, Svein Tore Werstad.
6. rekke: Reidar Sundal, Atle Neergård, Ole Øystein Skogset, Geir Joar Werstad, Jan Harald Skagen, Arnstein Werstad, Ivar Bjerkan, Karstein Kjølstad.


Musikklaget "Lurlåt", Sandvollan, 7670 Inderøy