Å sette inn formler 

 

 

 

 

 

 

 


Først et lite eksempel som viser hvordan vi kan sete inn formler i et regneark
Per har kjøpt seg noen varer i Sykkelbutikken, og vi skal lage et program som regner ut hva han må betale.

Først skriver vi opp varer og beløp.

I cellen B7 skal summen av alle varene stå. Derfor setter vi inn en formel i denne cellen. Det kan gjøres på flere måter.

Tegn.:  Øyvind Tingleff

 

 

 

 

 

 

 

1.

Skriv formelen rett inn i celle B7


NB! Vi må fortelle Excel at dette er en formel, derfor skriver vi = først.

 

 

 

 

 

Line Callout 3: Trykk her

 

 

 

 

 

2.

Merk den cellen der summen/svaret skal stå.

Trykk på = tegnet på formellinjen.

Da kommer det frem en ”formelboks” og ”=” blir skrevet først  i formellinjen.

Skriv formelen i formellinjen og trykk OK

 

 

 

 

Tips: Legg merke til at når vi skriver formler så bruker vi cellehenvisninger og ikke tall. Det gjør formelen mer anvendelig.

 

 

3.

Vi kan også bruke autosummere:

Veldig god til summering

 S

 
                                  

 trykk her

 

 

 

 

 

4.

Eller sett inn funksjon:

fx

 
 

 


trykk her

 

 

Vi kan også sette inn andre formler enn summering. Et eksempel:

Per er en god kunde i sykkelbutikken, derfor får han rabatt på en del av varene han kjøper. Dette kan vi la Excel regne ut for oss.

Vi fyller ut tre nye kolonner på regnearket. En for hvor mange prosent rabatt Per får på de ulike varene, en for rabatten i kroner, og en for den nye prisen.

 

 

 

I D2 skriver vi en formel som regner ut rabatten i kroner:

=B2 * C2/100

 

 

 

 

 

I E2 skriver vi inn en formel som regner ut den nye prisen:

= B2-D2I

 

Nå kunne vi ha skrevet inn nye formler også I D3; D4; D5; D6; E3 o.s.v.

Men vi skal gjøre det på en enklere måte.

Det skal du få lære på siden som heter ”kopiering”

 

 

Oppgaver til dette kapitlet finner du her