Litt om Gabriel

Erkeengelen Gabriel

1987, i august måned, sendte Erkeengelen Gabriel ut et kall. Gabriel blåste i trompeten for alle de som var klare til å våkne opp og komme fram og gjøre arbeidet da vi tok overgangen inn i den Nye Energien. Og dere hørte kallet dypt inne i deres vesen. Dere svarte på deres egne hensiktsmessige måter.

Sitatet er hentet fra Tobias serien om det gudommelige menneske- shoud 4


Den hellige Gabriel (navnet betyr "Guds kraft") er en av de tre erkeengler som står ved den himmelske trone og overbringer menneskene åpenbaringer fra Gud (Luk 1,19). Gabriel er opphavets engel, i motsetning til Mikael, som er endetidens engel. Gabriel hjalp profeten Daniel å forstå sine visjoner som forkynte tidspunktet for Kristi komme (Dan 8,15 og 9,21), han forkynte for Sakarias om Johannes Døperens fødsel (Luk 1,11-20), for Maria om Frelserens fødsel (Luk 1,26-38), og for Josef i en drøm at Maria skulle føde Jesus (Matt 1,20-23), at Den hellige Familie måtte flykte til Egypt (Matt 2,13), og at de kunne vende tilbake (Matt 2,20). Gabriels hilsen til Jomfruen, "Hill deg (vær hilset), full av nåde", er en av de mest kjente og brukte kristne bønneanrop. Etter tradisjonen var Gabriel også vokter av Edens hage, og identifiseres med den engelen som fordriver Adam og Eva derfra. Tradisjonen vil ha det til at det også var han som "styrket" Jesus i Getsemane. Også i Islam er Gabriel Guds sendebud som meddeler profeten hans åpenbaringer.

Gabriel har vært æret siden 100-tallet, og i den syriske kirken er han den første blant englene. Han ble først anropt i liturgien i Allehelgenslitaniet, som stammer fra pave Sergius' pontifikat (687-701). En messe for Gabriel dukker opp i Frankrike på 1200-tallet. Men avbildninger av ham er enda eldre. Han blir i kunsten fremstilt som Guds sendebud med liljestav, budbærerens symbol. Senere ble liljen symbol på Marias renhet, og på Bebudelsesskildringer står den ofte i en vase ved siden av Den hellige Jomfru. Pave Benedikt XV utropte ham til skytshelgen for postvesenet og telefon- og telegrafarbeidere i 1921. Han er også skytshelgen for diplomater, som bringer beskjeder som ham selv.

Stoffet er hentet fra:Katolsk.no