Tall og deres betydning, og den hellige geometri!


Null=0

Null er et mektig tall som fører til stor transformasjonel forandring, av og til forekommer det på en dyp måte. Det har mye intensitet, og er også en "vekker" uansett hvor det framkommer, vil det sikre at ytterligheter ikke møter.

Null representerer det kosmiske Egg, primordial Androgyne - Plenum. Null er da en tom krets, skildrer både det ufødte og det totalet av livets innehold innenfor kretsen. Da en ellipse og dens to sider representerer oppstigning og nedstigning, evolusjon og innrulling.

Før noe eksisterer er det bare Annulleringer, eller ikke-å være; en tanke; det ytterste mysterium, Det Absolutte. Begynner med betydninger slik som, Ikke-eksistens; intet; unmanifestert; det ubegrensede; den evige. Fraværet av all kvalitet eller kvantitet.

Kulturelle referanser

 • Taoisme: Det symboliserer Tom rommet; ikke-å være.
 • Buddhisme: Det er Tom rommet og intet.
 • Kabbalisme: Ingen bindinger; Grenseløs Lys; Ain.
 • Pythagoras så null som det perfekte. Null er kilden, originalen og beholder av Allt.
 • Islam: Null er den Guddommelig Essens.

En=1

1 Betraktes være en primær enhet. Å begynne. Skaperen. Den første hendelsen, eller som noen kulturer refererer til, Første drivkraften. 1 er summen av alle muligheter. Det er essensen, Midtpunktet. 1 viser til isolasjon. 1 "rykker" frem, oppsving. 1 er tallet som gir årsak til dualitet og revereserer til endelig enhet.

Kulturelle referanser

 • Kinesisk: Symboliserer Yang, maskulin; Fader himmel. 1 er "kilden". Kristen: Gud Faderen; Gudommligheten.
 • Hebraisk: Adonai, Herren, Den høyeste, den jeg er, gjemt intelligens.
 • Islam: 1 det viser til Gud som enhet; den Absolutte; selv tilstrekkelig.
 • Pythagoras: 1 er kilden; Gud, som all ting kommer i fra. Det er en essensen til "alt som er".

To=2

Representerer Dualitet. Forandring; ulikhet; strider; avhengighet. To er et statisk forhold. Det rotfester, sett som balanse (to sider); stabilitet; refleksjon. To er det motsatte. Representerer den dobbelte natur av menneskets væren. Det er ønske, da allt av manifestasjon i dualitet, er i par motsetninger. Da En representerer et punkt, to representerer en lengde. Det Binære er første tallet som viker fra Enhet, det symboliserer også synd som avviker fra den først "gud" og betegner den forgjengelige og den bestikkelige. To representerer to-foldstyrke -- det symboliserer "av to av noe som helst", vanligvis i historie, ved dyr i par.

Kulturelle referanser

I Alkemy, to er motsetningene, sol og måne. Konge og Dronning. Først antagonistisk men til slutt oppløst og forent i det androgyne.

 • Kinesisk, To er Yin, feminin; jordisk; ugunstig.
 • Kristendom: Kristus med to naturer som Gud og menneske.
 • Hebraisk: To er livs-kraften. I Qabalism visdom og selv-konsentrasjon.
 • Hindu: To er dualitet, "shakta-shakti".
 • Islam: To Ånd.
 • Platon: Plato sier to er et siffer uten å betydning da det antyder forhold, som introduserer tredje faktoren.
 • Pythagoras: To er Dual, den delte jordiske "væren" (å være).
 • Taoister sier to er representant av K'ua, den Todelte. Yin-yang. To er et svakt yin tall som det som ingen midtpunkt har.

Tre=3

Tredje dimensjonen - vi gjør ting i 3 etapper, slik at de manifesteres i vårt fysisk rike. ( tanke,ord og handling)

Dets "røtter" stammer fra betydningen "flerfoldighet". Skapende kraft; vekst. Tre er "bevegelse" av energi, overvinne dualitet, uttrykke, manifestasjon og syntese. Tre er første tallet som gav opphavet til utrykket: "allt gitt". Det er et Triangel, Tallet som inneholder en begynnelse, et sentrum og en slutt.

Kraften av tre er universiell og er treenighetens natur av verdenen som himmel, jord, og vann. Det er det menneskelige som: kropp, sjel og ånd. Legg merke til distinksjonen... sjel og ånd er ikke den samme. De er ikke. Tre er fødsel, liv, død. Det er en begynnelse, midte og slutt. Tre er en komplett syklus i seg selv. Det er forløperen, overrekkeren, og fremtiden.

Symbolet av tre er trekanten. Tre sammenvevede kretser eller trekanter. Andre symboler som bruker tre er: trident, fleur-de-lis, trefoil, trisula, thunderbolt, og trigrams.

Astral eller den følelsesmessige kroppen blir frakoblet den fysisk kropp først tre dager etter døden. Det er vitenskapelig bevist at hjernen, selv når alle andre systemer svikter, så tar det tre dager før komplett avstengning registreres.

Det er 3 faser til månen. Månedyr er ofte karikert som 3 bente.

Tre er det himmelske antall, representere sjel, da fire representerer kropp. Sammen med to =lik sju (3+4=7) og former den hellig hebdomad. 3x4=12 representere skiltene av Zodiac og måneder av året.

Pythagoras: tre betyr fullføring.

Det er tre ønsker, genies har tre ønsker, tre fyrster eller prinsesser, tre hekser, tre selsomme søstre blant andre.

Kulturelle referanser

 • Afrika Ashanti: månegudinnen er av tre folkeraser, to svart, og en hvit.
 • Arabisk, Pre-Islam: Manant er en tredobbelt gudinne og representerer de 3 Hellig Jomfruer, Al-Itab, Al-Uzza, og Al-Manat. De skildres som aniconic stelae, steiner eller søyler, eller som søyler omkranset av duer.
 • Buddhisme: tradisjon temaet av 3 representeres av, Tri-ratna, De Tre Kostbare Juveler, og Buddha, Dharma, Sangha.
 • Kinesisk: månepadde, eller fugl med tre bein.
 • Keltisk: Bridgit er tredobbelt; det er de Tre Velsignede Damer og utallig Triader, ofte en tredobbelt aspekt av den samme guddommelighet.
 • Kristendom: Tre representerer Treenighet, sjelen, unionen av kropp og sjel i mennesket i kirken. Det var tre presanger av Magi til Kristus som Gud-Konge-Offer; tre figurer av transformasjon, fristelser, nektelser ved Peter (en av de 12 Apostler --. - 12=3 (1+2=3). Det var 3 korser på Calvary, det var 3 dager til dødprosessen for Kristus, og det var 3 utsendelser etter hans død. Det var 3 Maria'er, og det er 3 kvaliteter: være Tro, Håp, Kjærlighet eller mere vanligvis visst som Veldedighet. Antallet 3 gir mening som den omfavnende Goddomlighet - Far, Mor, Sønn/Datter.
 • Egypt: Hermetic tradisjon, Thoth er "Thrice" Stor,. Den Høyeste Kraft.
 • Det er en eldgammel visdom som sier; 'Budskap eller begivenheter som kommer i "tre" er verd legge merke til. 'Uansett når noe som helst nevnes tre ganger er det et signal til oss om at disse ting er av ytterste betydning.

  Tre symboliserer manifestasjon inn i det fysiske. Det er trekanten - pyramide form i "vesica pisces" - se bilde under.

Fire=4

"Fire" er den 4. dimensjon = tid som er illusjon.
"Fire" sett som det første solide tall.
Romlig i prosjekt eller som bestiller i manifestasjon.
Atmosfærisk oppladning som motsatsen til det sirkulære og den dynamisk Helhet;
totalitet;
fullføring;
solid Jord;
Bestiller
Rasjonell - relativitet og rettferdighet
Symbol av mål
Stiftelse

Det er fire avgjørende punkter; fire sesonger; fire vinder; fire retninger (som i Nord, Sør, Øst, Vest); fire deler (Brann, Vann, Luft, Jord) i vestlig kultur.

Det er fire sider til en kvadrat; fire armer til en kors. Det er fire elver til Paradis, det former et kors (Edens hage skal være innenfor de fire elver). Innenfor Paradis var det fire regioner, sjøer, og hellig fjell. Det er fire klokker av natt og dag, fjerdedeler av månen. Det er fire fjerdedeler til jorden. Fire er et symbolsk tall brukt gjennom hele det Gamle Testamente.

Kulturelle referanser

 • Innfødte Amerikanere: Som i andre kulturer,så er seremonier og rituale gjentagelser delt opp i fire. De Innfødte Amerkanernes kulturer brukte tallet 4 oftest som i de fire avgjørende retninger. De fire vinder skildret av symbolet av korset og ved symbolet av swastika. Swastika som er misforstått skapt av Hitler. Den var istedenfor lånt fra den Innfødte Amerikanske og okkulte tradisjoner som Hitler hadde stor interesse av. Hitler forsvarte hans "sinnssykdom" av kraft fra hans misforståtte interpretasjon og bruk av metafysisk prinsipper. Han brukte kunnskap som hans menneskelig konsentrasjon ikke muligens forstår og bruken av denne kunnskap for personlig gevinst er en del av ubalansen som skaper kaos og karma.
 • Buddhisme: Damba "Livets tre" har fire lemmer og fra dets røtter fire hellig elver av Paradis som representerer de fire bundløse ønsker av medlidenhet, hengivenhet, kjærlighet og objektivitet. Det representerer også de fire retninger av hjertet.
 • Kinesisk Buddisme: det er fire himmelske beskyttere av de fire verdenshjørner Mo-li Ch'ing, Øst, med jade ring og spyd; Virupaksha, Vest, Fjern-gazer, med fire-strenget gitar; Virudhaka, Sør, med paraplyen av kaos og mørke og jordskjelv; Vaisravenna, Nord, med piskene, leopard-hudsekk, slange og perle.
 • Kinesisk: Fire er tallet for Jorden, symbolisert ved kvadratet. Det er fire elver av udødelighet. Fire er selv et tall. Det er Yin i polaritet.
 • Kristen: Fire er tallet som representerer kroppen, sammen med tre som representering av sjelen. Igjen ser vi temaet av de fire elver i Paradis. Det er fire Evangelier, Evangeliske, øverste erke-engel, øverste-djevel, fire Fedre av Kirken, Store Profeter. Det er fire ryttere av Apocalypse.
 • Egypt: Fire er det hellig tallet for Tid, mål av sola. Fire søyler støtter hvelvet av himmel. Det er fire canopic rystelser plassert omkring den døde på de fire hjørner... voktet av fire sønner av Horus som er tilknyttet med det avgjørende punkt. I Hermetic er det den guddommelig quaternity. Det representerer Gud.
 • Gresk: Fire er det hellig tall for Hermes.
 • Hebraisk: Fire representerer oppmåling; beneficence; intelligens. I Kabbalah er fire hukommelse; fire representerer de fire verden av Kabbalah.Det representerer også de fire retninger på himmelen og de fire nivåer av den hierarkisk organisme av Torah.
 • Hindu: Fire er Totalitet; plenitude; fullkommenhet. Brahma, Skaperen har fire ansikter. Tempelet har grunnmur på fire sider av et kvadrat, symbolisere rekkefølge og ferdigstillelse. Det er fire tattvas, de fire kropps kropper av menneske og kongeriker av natur som er dyr, planter, mineraler, sinn. Det er fire yugas. Fire er det vinnendende kast av terningene. Det er fire støp og par motsetninger.
 • Islam: tradisjon av de fire termer quaternary er prinsipet som er Skaperen; Universell Ånd; Universell Sjel; og primordial materie. Disse svarer til de fire verdener av Kabbalisme. Det er fire engleaktig vesener og fire hus av død. Det er fire nivåer til Bardo.
 • Maya kultur: Fire kjemper støtter det himmelsk tak. Fire blir sett på som tallet for støtte.
 • Pythagoras: Fire er Fullkommenhet; harmoniske proposjoner; rettferdighet; jorden. Fire er tallet i Pythagoras ed. Fire og ti er guddommeligheter. Tetraktys 1+2+3+4=10.
 • Scandinavia: Det er fire elver av melk som strømmer i Asgaard.
 • Sumero-Semitic: De fire astral guder er indentiske med de fire kardinal punkter.
 • Teutonic: Fire dverger støtter verdenen.
 • Taoist: Det er fire himmelske beskyttere, Li, med pagoda; Ma, med sverdet; Cho med to sverd; Wen med en piggete klubbe.

Fem=5

Fem er symbolet av det menneskelige microcosmos. Tallet symboliserer menneskets væren. Menneskets form---Pentagonet når armer og bein er ut strukket. Femkanten er uendelig ---Deler symbolikken av fullkommenhet og kraft av sirkelen. Fem er et sirkulært tall da det produserer seg selv i dets siste siffer når det heves til dets egen kraft. Pentacle, som sirkelen symboliserer helheten, quincunx værende tallet dets midtpunkt og den møtende punkt av himmel, jord, og de fire kardinal punkter pluss senterpunktet.

Fem er også representant av Guddomligheten- Sentral skaperen av de fire firere pluss seg selv som er lik fem. Fem er ekteskapet av hieros gamos som er kombinasjon av det feminine og det maskuline. Feminin å være selv, som 2, i frekvens og maskulin å være uvanlig som 3 i frekvens = 5.

Tallet fem symboliserer meditasjon; religion; allsidig. Det representerer de fem sanser (smak, berøring, lukt, sikt, høre) overalt unntatt i Øst. I Øst er det seks---Den sjette sans. Vi finner betydninger til fem i den fem kronbladede blomst, i fem spisskantet blad (løv)-- spesielt ROSEN. Rosen har mye symbolikk, men også liljen, klatreplante, Og allt som representerer microcosmos.

Den fem kantet stjerne skildrer individualitet og åndelig aspirasjon, og utdannelse når det peker oppover.Når den fem kantede stjerna peker nedover, representerer det heksekraft, og det brukes i svart magi. Noter: Det er en meget bred forskjell mellom heksekraft og svart magi.

Tallet fem formet den første tellende prosess fra der allt ellers kom.

Kulturelle referanser

 • Alchemy: Den fem bladede blomst og fem kantet stjerne symbolisere quintessence.
 • Buddhisme: hjertets tro har fire retninger -- hjertesenteret lager femte, symbolisering, universalitet. Denne ide er også symboliseret av de Hellig Fjell omgitt ved de fire øyer. Det er fem Dhyani Buddhas: Vairocana, Brillant, som representeres av hjulet, Vitnet; Akshobhya, Imperturbable, med vajra, Øst og blå; Ratnasambhava, den Juvel-Fødte, juvel, sør, gul; Amitabha, Bundløs Lys, lotus, Vest, rød; Amoghasiddhi, Infallible Suksess, sverd, Nord, grønn.
 • Kinesisk: Det er fem elementer. Fem atmosfærer; forhold; planeter; hellig fjell; korn, farger, smaker, gifter; mektig sjarm; avgjørende dyder; velsignelser; evige ideer; relasjoner til menneskelig type.
 • Kristendom: Fem skildrer menneskelig "væren" etter Fallet av Edens Have. Det er fem sanser; fem punkt til korset; sår av Kristus; fem fisker mettet fem tusen; og fem bøker av Moses.
 • Egypt: Det er fem krokodiller av Nilen.
 • Gresk-romersk: Fem er nuptial tall av kjærlighet og union. Det er tallet for Venus. Venus år fullfører i grupper av fem. Apollo som gud av lys har fem kvaliteter: omniscience, omnipresence; omnipotence, evighet, og enhet.
 • Hebraisk: Fem representerer styrke og suverenitet; radikal intelligens. I kabbala representerer fem frykt.
 • Hindu: Fem er quinary grupper av verdenen; de fem elementer av den subtile og grove stadier; deres primærfarger; av meninger; fem ansikter av Siva og den to ganger-fem inkarnasjoner av Vishnu.
 • Islam: Det er fem søyler av religion; fem hellige Tilstedeværelser; fem fundamentale dogmer; fem tiltak; og fem daglig tider for bønn.
 • Parsee: Fem er et signifikant tall i Parsee og Mandaean ritualer - muligens forbundet med de fem hellige intercalary dager av lys.
 • Pythagoras: Hieros, gamos, ekteskapet av himmel og jord. Det representerer Apollo som Gud av lys og hans fem kvaliteter.

Seks=6

Seks representerer likevekt; harmoni - balanse. Det er det perfekte tall innenfor decad: 1+2+3=6. Det er det mest produktive av alle tall.

Det symboliserer union av polaritet, "hermaphrodites væren" representert ved de to sammenflettet trekanter, den oppover- peker som hann, ild og himmel, og nedover-peker som kvinne, vannet og jorden.

Seks er symbolet av hell; kjærlighet; helse; skjønnhet; sjanse. Det er en vinnendende tall på kastet av terningene i Vest.

Det er seks stråler av solarhjulet og det er seks sammenflettet trekanter. Det er en seks kantet stjerne eller segl av Solomon - og David stjernen - Merkabah

Kulturelle referanser

 • Kina: Seks representerer Universet, med dets fire kardinal punkter og utrykket: Ovenfor og Under -( As abow so below) lager det et totale av seks retninger. I Kinesisk kultur er det seks sanser: smak, berøring, lukt, sikt, hørsel, den sjette sansen er sinn. Dagen og natten hver har seks perioder.
 • Kristendom: Seks er fullkommenhet; fullføring fordi mannen ble skapt på sjette dagen. Seks er mannens tall. Den mest åpenbar bruk av dette tall er i den beryktede gjennomgang som inneholder 666.
 • Hebraisk: Det er seks dager av skapelse. Det symboliserer meditasjon og intelligens.
 • Kabbalisme: Seks er skapelse, og skjønnhet.
 • Pythagoras: Lykke
 • Sumerian: Seks dager av skapelse

Sju=7

Om 6 representerer humanitet da 7 - senteret av spiralen er humanitetens forbindelse til dens kilde, gud, kristusbevistheten - eller uansett hva du foretrekker å kalle det.

Sju er tallet for Universet. Det er tre av himmel (sjel) samlet med fire (kroppen) av jorden; være første tallet som inneholder begge aspekter den åndelig og det fysiske. Ved se over listen av betydninger tar det ikke lang tid å utpønske hvorfor dette sju tall har blir signifikant i metafysisk, religiøs og annen åndelige doktriner - da sju representerer jomfrueligheten av den Store Mor - feminine arketype - Hun som skaper.

Det er 7 aldere av mannen
7 eldgammel undre av verdenen
7 Sirkler av Universet
7 Kosmiske nivåer
7 Dager i uken
7 Himler
7 Helveter
7 Søyler av visdom
7 Stråler av sola
7 Musikalske toner - "Lyder" som frekvens spiller en nøkkelrolle i materien av Universet. Det er over 80 oktaver av frekvener - hver har en styrende og spesifikk rolle av manifestasjon i Universet.

Kulturelle referanser

I alle kulturer, myter og legender representerer sju..

fullstendighet og totalitet
macrokosmos
fullkommenhet
rikelig
reintegrasjon
vile
sikkerhet
Trygghet
syntese

Skriftene om den sju-hodede drage dukker opp i gjennom hele India, Persia, den Fjerne Østen, spesielt Cambodia, men også Keltisk og annen Mediterraneske myter.

Den sjuende strålen av sola er stien som de menneskelig vesener passerer fra denne verden til den neste. Sju dager er perioden for fasting. Sjuende kraften av noe tall, både kvadrater og kuber har følgelig blitt gitt stor betydning.

 • Alchemy - det er sju metaller involveret med arbeidet.
 • Astrologi: Det er sju stjerner av den Store Bjørn som er uoppslitelig. Det er sju Pleiades -- av og til vises det til som de, Sju Søstre.
 • Buddhisme: Sju er tallet for oppstigningen og av å stige opp til det høyeste; for å oppnå senterpunktet. De sju trinn av Buddha symboliserer oppstigningen av de sju kosmiske trinn av transformasjonen av tid og rom. Sju-lagrede "prasada" på Borobadur er et hellig fjell og akser mundi, kulminerer i transformasjonen i Nord, nå riket av Buddha.
 • Kinesisk kultur: Betydningen og symbolikken sammenflettes i gjennom hele i deres myter og legender om feer og dyrånder.
 • Kristendom: Sju er ideologi. Gud representeres av den sjuende strålen i senteret av de seks stråler av skapelse. Det er sju sakramenter; presanger av ånd; den sjuende av 3+4 teologiske og avgjørende dyder; dødelig synder, tiers av Purgatory (i metafysisk tro dette er en av den nedre astral plan - eller i Buddhism, en av Bardo plan). Det er 7 råd av den tidlige kirke - krystallsfærer inneholde planetene - djevel støper ut ved Kristus - gleder og bedrøvelser av Mary den Velsignede Jomfru, mor av Jesus - liberal kunster - hovedprofeter - perioder av fasting og penitence - sjuende dag etter den sjette av skapelse
 • I det GamleTestamente er det sju altre av Baalam; okser og rambukker for offer; trompeter; kretsløp av Jericho; sju ganger Naaman badet i Jordan. Sju er antallet på Samons kausjoner; barnet oppdratt ved Elisha nøs sju ganger. Arken hvilte på den sjuende måneden og duen sendtes ut etter sju dager.
 • Tallet sju brukes 55 ganger i Åpenbaringen. Det betyr vanligvis fullendelse eller fullstendighet som i sju dager av uken. Gud hvilte på sjuende dagen. Eksempler finnes i overflod: sju kirker, sju trompeter, sju segl, sju boller, sju øyne osv osv.
 • Egyptian mythology: There are seven Hathors as Fates and the priestesses of Hathor have seven jars in their seven tunics. Ra has seven hawks representing the seven Wise Ones. Six cows and a bull represent fertility. There are seven houses of the underworld, as depicted in Egyptian myths, with three times seven gates. Seven is the sacred number of Osiris.
 • Graeco-Roman: Sacred to Apollo, whose lyre has seven strings, and to Athene/Minerva and Ares/Mars; Pan had seven pipes (again a reference to seven musical notes and frequency); there seven Wise Men of Greece.
 • Hebraisk tradisjon: Sju er tallet for occult intelligens. Det er sju Hellige Dager i det Jødisk år; Menorah har sju grener; Tempelet tok sju år bygge; og det er sju søyler av visdom.
 • Hinduisme: det er Sju Juveler av Brahmanas og sju guder før flomene og sju Vis Menn spart fra det.
 • Islam: Det perfekte tall er sju. I Islam tradisjon er det referanser til sju:
  Himmeler,
  klima,
  kontinenter og hav,
  farger,
  profeter (aktiv krefter) stater eller tilstander av hjertet Ka'aba er circumambulated sju ganger, representerer de sju egenskaper av Gud.
 • Magi: Det er sju knuter i en snor for "spellbinding" og incantations er sjufoldig. Visse ordner av broderskapet brukte å knyte sju knuter i deres tau belte rundt deres midje.
 • Mithraic: Hulen av Mithras har sju dører, sju altre, og en stige med sju befalinger som skildrer de sju grader av innføringen inn i mysteriumskolene.
 • Pythagoras: Sju er et kosmiskt tall med tre av himmel og fire av verdenen.
 • Sumero-Semitic: There are seven lunar divisions and days of the week. "Thou shalt shine with horns to determine six days and on the seventh with half a crown.", the seventh thus becomes opposition to the sun and symbolizes darkness and balefulness and therefore is dangerous to undertake anything on the seventh day because that is the day of rest. We can see here the influence of this belief in other religious contexts. There are seven zones of earth; heavens, symbolized by the planes of ziggurat.
 • Det er sju grener til Livets tre som hver har sju blader. Løv er symboler for fruktbarhet, fornyelse og vekst. Det er sju porter til helvete, sju demoner av Tiamat og sju vinder ødelegge henne---interesant å bemerke at i mange trosystemer sies det at astral planet har sju nivåer -- en lyd på en av de nivåer er "vind".
 • Sju er et mystiskt tall.. traditionelt tilknyttet med Venus og mere nylig med Neptune. Det er tallet for følelseene og av instinkter - av massebevistheten, av Kjærlighet, om en merkelig, ubeskrivelig men gjennomtrengende følelse av kjærlighet mot en en person, et kjæledyr, selvet eller til Gud. 'Kjærlighet' innlemmer enorm seksuell energi, følelsene av å bli dirigert på forskjellig måter.

Åtte=8

Skrives om her

Kulturelle referanser

Ni=9

Skrives om her

Kulturelle referanser

Ti=10

Skrives om her

Kulturelle referanser

Elve=11

Skrives om her

Kulturelle referanser

Tolv=12

Skrives om her

Kulturelle referanser

Tretten=13

Skrives om her

Kulturelle referanser

Til toppen
Tilbake