Hoved side
Siste nytt
Hvem er Tobias?
Shaumbra symptomer
Engler og entiteter
Shaumbra Poesi
Shaumbra Forum
Shaumbra gjestebok
Nyere kanaliseringer
Chatte rom
E-post
Linker

Crimsoncircle i Norge
Crimsoncircel Usa
Crimsoncircel Danmark
Shaumbra Forum USA
Lyset i Nord
Lyset i N Samtaleforum!

Har du spørsmål og funderinger, kan du kontakte Per Ove på
Tlf: 69 31 75 05
Mobil: 476 19 246
Eller du kan sende meg en E-post Trykk på linken under.

E-post

Velkommen til Shaumbra hjemmeside !


Dette er en side for oss, som "aner" en viss gjennkjennelse i kanaliseringene til Tobias

Hvem er Metatron?

Metatron

Hentet fra Tobias oppstigningsserien!

Men det er slik at Metatron har bedt om han i stedet kunne komme med en energi, pakket inn i et budskap av ord, til Shaumbra over hele verden. Budskapet og energien bak er tidløs, men allikevel så viktig for øyeblikket dere er i nå.

Vel, vi ser nå at dere har et nytt fysisk rom som dere er i (refererer til det nye møtelokalet til Crimson Circle.) Det har ingen betydning for oss hvilke type vegger som er rundt dere i fysisk form, for det som betyr noe er energien som samles her.

Kanskje kan dere føle forandringene, oppbyggingen av en energi og alle energiene som kommer sammen. Det er på en måte en ball av energi som er blitt skapt av dere, menneskene, som er her i "nuet." Det er en ball av energi som gløder fra midtpunktet av dette rommet. Den har blitt skapt av dere.

Og dens energier av kjærlighet og bevissthet ekspanderer ut fra deres fysiske kropper, gjennom deres Internett. Denne ballen av bevissthet som dere har skapt i dette nye rommet, vokser til og med gjennom veggene i dette rommet, inn i Jorden og gjennom deres omnivers. Vi kan føle den fra vår side av sløret. Kan dere føle den i dette spesielle rommet som dere har skapt nå? Kan dere føle deres kollektive bevissthet i deres vesen via Ah-språket?

TOBIAS-MATERIALET

Oppstigningsserien
Er dere klare?
ET SPESIELT BUDSKAP FRA METATRON

Metatron:
Jeg Er Metatron, Deres Stemme i Ånden.

Jeg er ikke vant til å snakke direkte til dere. De av dere som kjenner min fortid, vil forstå at jeg har sendt budbringere for å være med dere. Så, det er virkelig en ære for meg å komme direkte inn som dette for å være sammen med Tobias, å være sammen med dere i denne samlingen. Og, på en måte, er jeg like nervøs for denne direkte presentasjonen for dere, som Cauldre er, eller som dere er.

Jordens energi forandrer seg raskt. Bevisstheten beveger seg hurtig. Jeg kommer til dere i dag, sammen med mange andre, for å snakke med dere om hva som foregår inne i dere og overalt omkring dere. Det vil komme veldig mange forandringer. Det er mulighet for forandringer som kan bli ubehagelige, skremmende. Disse forandringene kan påvirke kroppen deres og helt sikkert påvirke Jorden.

Dere kommer inn i en bevisthet hvor dere er i stand til å holde på deres guddommelighet. Dere kommer til en tid hvor gitterene har blitt forandret og endret som et svar på deres vekst. Det er en tid da arbeidet til Kryon med å forandre den magnetiske balansen blir sluttført.

Det er en hårfin balanse i denne tiden med rask skiftende bevissthet. Det er en hårfin balanse. Det er en hårfin balanse i disse tingene, spesielt mellom nå og slutten av deres kalenderår. Men det er ikke begrenset til det. Det vil være rester av raske forandringer selv etter at året er slutt.

Kjære dere, vindene vil blåse en forandringsvind over Jorden. Vinden vil bære tristhet med seg. For i hver forandring er det tristhet. Og tristheten vil bli tung. Den vil bli tung. Den vil berøre mest de som har åpnet seg selv og holdt på sin guddommelighet. Vindene kommer med forandring, og tristheten er bare midlertidig. Vindene vil hjelpe til med å rense en Gammel Energi fra landet og fra folket som er der.

Og Jorden selv vil riste og skjelve, for hun har holdt i seg mye energi. Det vil bli tid for forløsning, tid for å slippe fri. Og når skjelvingen inntreffer, og det til og med er under deres egne føtter, frykt ikke. Vit at dette er helt på sin plass. Vit at dualiteten simpelthen prøver å gå bort, og dette er en del av prosessen.

Det vil være de som påstår at Gud sender et budskap. Og det er på en måte sant. Men budskapet handler ikke om synd. Det handler ikke om at en har gjort noe galt. Budskapet handler om det hensiktsmessighet. Dere vil høre disse ordene om rettferdighet fra andre. De vil forsøke å fortelle dere hva dere har gjort feil. De vil forsøke å legge skylden på dere for at dere ikke fulgte deres sannhet. Når skjelvingen finner sted og dere hører ropene fra de andres stemmer i ørene deres, forstå at dette er på sin plass, mye likt den forløsningen dere allerede har gjort.

Og branner skal fare over landene deres. Og de skal svi av mange steder og drive veldig mange fra sine hjem. Og dette er også på sin plass. Brannene hjelper til med å forløse. Brannene hjelper til med å rense. Varmen hjelper til med å transformere. Og når det er noen som forteller dere og de andre at det er naturens måte å straffe for det gale som er gjort tidligere, vit at disse ordene ikke er helt fullstendige, og ikke helt sanne. Vit at brannene er på sin plass. Vit at disse brannene simpelthen forvandler ting.

Og vannmassene vil komme. De vil komme fra sjøen. De vil komme fra skyene. Og de vil bli store. Vannmassene vil bli større enn hva dere har sett, selv i tidligere liv. Vannemassene kommer for å rense. Vannmassene kommer for å gjøre rent. Og vannmassene kommer for å slukke ilden som er inne i hjertene til menn og kvinner. Når vannmassene kommer, og de påstår at det er ennå et tegn fra Gud, forstå da at dette er på sin plass. Forstå at alle elementene som kommer nå – vindene, jorden, ilden og vannet – er en del av forvandlingen fra dualitet. Det er en del av den siste renselsen og den siste forløsningen.

Så vi kommer til dere i dag, Shaumbra, for å si til dere at den fine balansen i denne tiden av forandring er hensiktsmessig. Bli ikke sjokkert over det dere leser om på nyhetene. Bli ikke sjokkert eller nedtrykt over ordene til andre som forsøker å lage dette til noe det ikke er. Ikke bli triste, kjære dere, når mange mennesker velger å gå bort på denne tiden. Det er helt på sin plass.

De fleste av elementærene – devaene og de fra det magiske kongedømmet – reiste de siste 12 årene eller tidligere. De visste at det var hensiktsmessig å forlate Jorden. De reiste slik at dere kunne eie og akseptere kraften til deres egen guddommelighet. Elementærene holdt på en balanse. Og så reiste de.

Det er mange mennesker som har vært på Jorden for å holde en energi. De har holdt på en energi. Og når de krysser over, når de kommer over på vår side, bli ikke triste, for det er helt på sin plass. Mange av dem vil komme tilbake for å hjelpe dere. Det kan bli store mengder av mennesker som velger å gå bort, og det kan bli gjort på måter som virker dramatiske.

Bli ikke triste når vindene blåser, ilden raser, Jorden rister, og vannmassene kommer. Hold på deres egen guddommelighet, kjære venner. Hold på deres egen guddommelighet.

Vi kommer til dere i dag for å levere et budskap med energi, men også for å stille dere spørsmål. Vi ber dere, mens vi snakker, om å se inne i deres egen sjel og deres eget vesen, for nå nærmer tiden seg. Nå er tiden snart inne.

Er dere klare til å FRI dere selv? Er dere klare til å gjøre dere selv fri fra mønstrene og alt det Gamle? Er dere klare til å gjøre dere selv fri fra dualiteten som dere har gått i? Er dere klare til å tillate dere selv å sveve; til å slippe sårene fra fortiden; til å frigjøre ånden inne i dere som nå kommer fram, denne guddommeligheten som prøver å komme fram for å uttrykke seg?

Blokkeringene, veggene, som dere ennå har rundt dere tillater dere ikke å være frie. Så vi spør hver og en av dere. Tiden er nå inne – er dere klare til å bli frie?

Shaumbra, er dere klare til å ELSKE dere selv? Er dere klare til virkelig å elske dere selv? Ikke på den måten som dere har trodd tidligere. Ikke på den måten at dere bare skjemmer dere selv bort. Men heller på en måte som er en aksept av alt som dere har gjort, alt som dere har vært, både lys og mørke. Er dere klare til å akseptere at dere har vært i dualitet og at alle erfaringene dere har hatt har bygget visdommen som Tobias snakket om? Er dere klare til virkelig å elske dere selv like mye som dere har elsket andre og like mye som dere har forsøkt å elske Gud?

I den Gamle Energien av dualitet, ble dere lært at det å elske seg selv ikke var riktig. Er dere klare til å elske dere selv nå, å elske alt det dere er? Ikke å elske en illusjon av en slags storslagen engel som kanskje og kanskje ikke er dere, ikke å elske noe i framtiden som dere tror dere kanskje ønsker å bli, men å elske dere selv NÅ. Er dere klare til å gjøre dette, å elske dere selv nå?

Shaumbra, nå er tiden inne. Er dere klare til å KJENNE dere selv, å virkelig kjenne dere selv? Tidligere har dere kjent til aspekter av hvem dere er. Dere har forsøkt å kjenne dere selv. Dere har prøvd å finne dere selv. Men er dere klare til virkelig å vite noe om dere selv som har blitt holdt inne, som har blitt holdt hemmelig for dere av dere selv? Det er forblitt en hemmelighet, for i dualiteten var det en del av det dere er, som ikke ønsket å akseptere hvem dere er – et unikt vesen med all den energien og all kraften til Gud.

Vi vet at det er vanskelig å akseptere. Men ved å kjenne dere selv, vil dere få vite dette. Dere vil få vite hvem dere virkelig er. Det vil knuse illusjonen av hvem du har trodd at du var. Og i dette kan det ligge frykt. I dette kan det ligge det å holde tilbake. Er dere klare til virkelig kjenne dere selv fullt og helt? Det er ikke den illusjonen som dere har trodd at det skulle være. Det er noe totalt forskjellig. Kjenne dere selv som en med Kristus-bevissthet, kjenne dere selv som ett med Ånden, som kom fra Ånden… som er en veldig vanskelig utfordring. Er dere klare til og kjenne dere selv?

Shaumbra, nå er tiden inne. Er dere klare til å EIE deres guddommelighet? Ikke bare å elske den, å ikke bare kjenne den, å ikke bare ha den i frihet? Men, kjære dere, er dere klare til å eie den inne i dere, til å forstå at den ER dere, å holde den inne i dere, å ikke prøve å skjule hvem dere er? Er dere klare til å eie det at denne er deres?

Dere guddommelighet ble ikke gitt til dere av noen andre. Dere har hatt den hele tiden. Den har vært forseglet. Den har vært låst bort under syv segl, holdt fast inne i dere. Seglene er nå klare til å brytes opp. Det er som om de har vært fylt av stress. Det er det dere har følt, at seglene ønsket å bli brutt opp, alle syv, ikke ett og ett. Seglene åpner seg ikke slik. De åpnes samtidig. De åpnes sammen. Er dere klare til å eie det som kommer fram, å akseptere det inne i deres vesen og å kjenne at det alltid har vært der? Det har bare vært låst bort. Er dere klare til å eie den Guden som dere er?

Tiden er nå inne, Shaumbra. Er dere klare til å VISE og til å uttrykke hvem dere er? Er dere klare til å forløse unnseelsen, det å gjemme seg bort, tvilen? Er dere klare til å vise dere selv og verden og alle oss den storslagne engelen dere er? Ikke lenger skjule seg bak tynne slør, ikke lenger undertrykke dere egen energi, ikke lenger frykte lyden av deres egen stemme når dere snakker til selv eller andre? Er dere klare til å vise deres guddommelighet og tillate at den kommer fram, springer fram inn i "nuet" som dere lever i? Er dere klare til å ta foten bort fra bremsen, slik som Tobias har snakket om, å vise hvem dere virkelig er?

Det er ikke noe bedre eksempel for et annet menneske enn å se en som eier sin guddommelighet og uttrykker den. Hvis dere ikke viser hvem dere er, floker energiene seg opp inne i dere, og det blir smertefullt i sinnet deres og i kroppen deres.

Vi spør dere, Shaumbra, er dere nå klare til å vise hvem dere er, å forløse disse tidligere livene som dere prøver å gjemme bort, hvor dere sa: "Jeg vil aldri avsløre meg selv som en som er fylt av Ånden, for jeg ble latterliggjort, for jeg ble nedtrykket og fengslet for dette." I denne nye energien, som trer fram fra dualiteten, er det å vise hvem du er en av nøklene. Med det menes det ikke å være evangelistisk. Med det menes det ikke å forsøke å omvende andre. Det betyr å OPPLYSE deres energi utover. Det behøver til og med ikke å sies et ord. Det er simpelthen å illuminere hvem dere er, uttrykke det gjennom deres vesen. Når de syv seglene åpner seg, vil denne energien som er dere, ønske å komme frem. Er dere klare til å vise hvem dere er?

Shaumbra, tiden er nå inne. Er dere klare til å TILLATE andre å være seg selv, å ha sin bevissthet? Er dere klare til å akseptere at tingene som foregår inne i menneskene rundt dere og energiene omkring dere, er akkurat som de skal være? Det er ikke opp til dere å bedømme hva som er rett og galt, men heller å være i en tilstand av å anerkjenne det som skjer. Er dere klare til å anerkjenne, å akseptere andre og alle ting rundt dere?

Dette er en betingelse for å bevege seg inn i den Nye Energien. Det er hva Tobias har snakket om i det å "stå bak den lave muren." Når dere gjør dette, vil dere forstå hvordan tingene virkelig blir skapt, men dere vil også respektere de andre og den veien de går. Er dere klare til å tillate at andre går sin vei, at de er der de er, og mer enn noe annet, deres bevissthet? For hvis dere (Shaumbra) ikke gjør det, blir din energi flettet sammen med deres (de som er rundt dere), og dere vil kunne oppdage at dere går sammen med dem på DERES reise, i stedet for å forsette deres egen.

Kjære dere, kjære Shaumbra, er dere klare til å MOTTA gaven, den Tobias har snakket om som "Rosens Frukt?" Det er deres guddommelighet! Dere har båret den med dere helt siden dere forlot Hjemmet. Deres guddommelighet har alltid vært der. Det er deres gave til dere selv. I Rosens frukt finnes løsningen som dere allerede har plassert inne i deres bevissthet. Kjære Gud som sitter foran oss i dag, dere har allerede skapt løsningen, men dere ønsket å utforske andre muligheter! Løsningen finnes i Rosens Frukt som alltid har vært inne i dere.

Dere har aldri gitt dere selv en utfordring hvor dere ikke forberedte et svar. Dere forberedte svaret i kjærlighet og med kjærlig bevissthet og aksept for dere selv og plasserte den der. Og nå, hver gang dere har en utfordring i deres liv, forstå at Rosens Frukt er løsningen som dere allerede har utarbeidet. Dere har bare ikke vært villig til å se på den. Dere har sett etter andre mulige løsninger.

Det finnes en guddommelig løsning, og den ble ikke skrevet ned, eller skapt eller gitt til dere av Ånden, av Metatron, Tobias, deres guider eller engler. Den ble skapt i deres eget hjerte, og den ER Rosens Frukt, løsningen til alt som er inne i dere. Men dere har ikke akseptert den som deres egen, at den ikke blir gitt dere på et sølvfat av en annen entitet. For dette er spillet dere har spilt. Dette er spillet, det å se etter løsninger som er skapt av andre. Er dere klare til å motta Rosens Frukt, deres guddommelige løsning?

Og endelig så spør vi dere, tiden er nå inne; er dere klare til å forløse dualitetens illusjon? Er dere klare til å forløse denne store illusjonen, en illusjon som er så sterk at dere betraktet den som virkelig og sann? Deres bevissthet forandrer seg nå. Dere begynner å forstå energidynamikken til dualiteten. Dere kommer gradvis til å forstå at DUALITETEN SIMPELTHEN ER EN ILLUSJON. Er dere klare til å forløse denne illusjonen?

For dere kan den synes å være en plattform. Den kan se ut som deres fundament eller deres forankring. Det kan være skremmende å forløse denne, uten å vite hva det nye fundamentet eller den nye forankringen er. Dere sitter på gjerdet akkurat nå. Dere sitter på gjerdet, en fot i dualiteten, den andre i en tilstand av oppstigning, venter på å dra med dere den foten som fortsatt er i dualiteten.

Vi gir dere alle utfordringen i dag, på dette kritiske tidspunktet for den energimessige balansen til Jorden. Er dere klare til å forløse dualiteten, illusjonen av dualiteten, som er så sterk at det er vanskelig å oppfatte at det er en illusjon, men det er det? Er dere klare for denne forandringen av bevissthet? Vi har bedt om å få avbryte deres regelmessige serie for å være her, ikke bare på grunn av den veien dere går på, men også på grunn av den veien vi alle sammen går. Bevissthet, kjære dere, Jordens bevissthet og det som hender på Jorden påvirker oss alle. Det som skjer med bevisstheten på Jorden, skjer også med universets bevissthet.

De valgene dere tar påvirker ikke bare bevisstheten til hvem dere er, men har også en direkte innvirkning på bevisstheten til alle andre parter og steder. Det trenger seg gjennom dimensjonene. Det trenger seg gjennom rommet – deres bevissthet og bevisstheten til alle som er på Jorden. Den fine balansen som menneskeheten er i akkurat, innvirker på oss.

Dette er grunnen til at vi kommer til dere i dag, for å spørre dere nå:

Er dere klare til å være deres guddommelige selv?

Er dere klare til å gi opp denne illusjonen av svakhet, av sykdom, av ensomhet, av fortvilelse?

Er dere klare til å gi opp kjærlighetens illusjon, av hva dere trodde dette var?

Er dere klare til å gi opp illusjonen om at dere ikke er frie?

Er dere klare til å gi opp det trygge stedet som dere har gjemt dere bak, de syv seglene?

Er dere klare til å vite hvem dere er på det dypeste og det mest intime og det mest kjærlig aksepterende nivået?

Er dere klare til å forløse dette spillet, dette spillet dere har spilt med å prøve å finne dere selv, et vidunderlig spill som har gitt dere mye visdom og gitt oss mye bevissthet?

Vi vil kalle dette for hva det er – et spill for å prøve å finne dere selv. Alle lagene av illusjon som dere har pakket rundt dere… vidunderlig, lekent, veldig kreativt. Men, er dere klare, Gud, til å komme fram? Resten av menneskeheten, resten av universet venter på svaret deres, svaret som er inne i dere.

Det som skjer med deres bevissthet, skjer også med bevisstheten til Alt Som Er.

Husk energien i dag da vi kom for å snakke med dere… da vi spurte dere indre spørsmål… da vi spurte dere om å se dypt inne i dere, et sted som har virket illusorisk, som kanskje har skremt dere, men et sted som er dypt inne i dere. Vit at vi forstår at dette er vanskelige spørsmål, veldig vanskelige spørsmål.

Deres Jord, og derfor også universet, er i en kritisk balanse. Det er ingen frykt i energien som vi leverer nå. Det er ingen frykt. Det er bare observasjon av hvor dere er – bevissthet som forandrer seg raskt, dualitet som forsøker å transformeres, som forsøker å gå bort. Alt dette har skapt en situasjon som trenger deres guddommelighet for å komme fram.

Vær fredfulle når ting skjer rundt dere. Dere er åpne for følelser, for energier, for skiftninger. Dere har åpnet dere selv for disse. Men, når dere åpner dere selv opp, blir dere sårbare hvis det ikke er et dypt eierskap til deres guddommelighet. Dere blir veldig sårbare, når dere ikke tillater at deres guddommelighet får uttrykke seg.

Dere føler andre mennesker og dere føler hendelser som finner sted, til og med i andre deler av verden. Dere føler mulighetene for at store forandringer kan inntreffe mellom nasjoner, i Jorden og overalt omkring dere. Dere føler virkningene av disse dypt.

Vi kommer til dere i dag for å si at det er en stor mulighet for store og raske forandringer på Jorden deres på dette tidspunktet. Vær fredfulle i deres guddommelighet. Det er den største tingen dere kan gjøre.

Stå bak den lave muren.

Godta andres behov og erfaringer.

Forløs deres illusjon av dualitet.

Jeg er Metatron, deres stemme i Ånden. Vi vil returnere til Tobias.Du kan lese mere om Metatron på engelsk under linken her: www.pantheon.org og her: www.crystalinks.comHar du spørsmål og
funderinger, kan du
kontakte Per Ove på
Tlf: 69 31 75 05
Mobil: 476 19 246

Eller du kan sende meg
en E-post Trykk på
linken under.

E-post


Geoffrey Hoppe
Kanaliserer Tobias